Nakkaş AliAli b. İlyâs, 15. yüzyıl Türk nakkaşı.

Devrinin en ünlü nakkaş ustasıdır. Yeşil Camii’nin iç nakışlarını yapmış sanatçıdır.

Yavuz Sultan Selim devrinin ünlü şairlerinden Lâmi Çelebi’nin dedesidir.

Yaşamı

15. yüzyılda Bursa’da dünyaya geldi. Ankara Savaşı’ndan sonra Timur tarafından Semerkand’a götürüldü. Bölgedeki eserleri inceleyip nakkaşlığın inceliklerini öğrendikten sonra Bursa’ya döndü. “Sürûc-ı münakkaşa” (süslü çinicilik) sanatını Anadolu’da tanıttı, el yazması eserleri minyatürlemek işi ile de uğraştı.

Sultan Çelebi Mehmet adına Yeşil Camii’yi ve külliyesini inşa etmekte olan mimar Hacı İvaz Paşa, caminin ve türbenin kalem işlerini, çinileri, taş ve ahşap yüzeylerdeki nakışlarını kendisine yaptırdı.

Bura’nın Kale içi semtinde bir mescit yaptıran öldüğünde bu mescidin haziresine gömüldü. Bu hazirede II. Bayezid’in defterdarlığını yapmış oğlu Osman Çelebi ve torunu şair Lâmi Çelebi ile birlikte yatar. Mescit, 2011 yılınde yenilenmiştir.

Kaynak:Wikipedia