Ali Ferruh Yücel

Ali Ferruh Yücel (d. 1901, Eski Cuma, Bulgaristan) – (ö. 1 Eylül, 1987), Türk siyasetçi. Bursa Öğretmen Okulu mezunudur. Küçük Kumla ve Eski Cuma Kasabası Rüştiye Öğretmenliği...

Muhittin Dinçsoy

Mehmet Muhittin Dinçsoy, (d. 1896, İstanbul) – (ö. 20 Mayıs 1958), Türk siyasetçi. Fransa’da Yüksek Ticaret Mektebi mezunudur. Tüccarlık, Çiftçilik, Anadolu Demiryolları Şirketi çalısanlığı, Askerîyat Komiserliği...

Nazifi Şerif Nabel

Nazifi Şerif Nabel, (d. 1888, Akseki, Antalya) – (ö. 26 Mayıs 1962), Türk siyasetçi. Darülfünun Tıbbiye mezunudur. Samsun gezici tabipliği, İstanbul Emniyet müdürlüğü hekimliği, Şişli Akıl Hastanesi...

Recep Altepe

Recep Altepe, (d. 1959, Bursa, Türkiye), Türk siyasetçi. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa´da tamamladı.Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi , 1983 yılında kendi...