Kaşıkçızade Topal Mehmed Redif Paşa (d. 1836, Bursa – ö. 1905, Rodos) Osmanlı müşiri. Bursalı Kaşıkçızade ailesindendir.

1856 yılında Mekteb-i Harbiye’den mezun oldu. 1874 yılında Müşir oldu.

Mayıs-Ağustos 1871 tarihleri arasında Yemen Valisi, Ağustos 1871-Ocak 1872 tarihleri arasında 3. Ordu Komutanı, Temmuz-Eylül 1872 tarihleri arasında Girit, Eylül 1872-Mayıs 1873 tarihleri arasında Yanya, Mayıs 1873-Haziran 1875 tarihleri arasında Bağdad Valisi olarak görev yaptı. Bağdad Valiliği görevini yaptığı sırada Mayıs 1873-Ekim 1874 tarihleri arasında 6. Ordu Komutanı olarak da görev yaptı. 1874 yılında Müşir rütbesine terfi etti. Haziran-Ağustos 1875 tarihleri arasında Manastır Valisi ve 3. Ordu Komutanı, Haziran 1876-Mart 1878 tarihleri arasında 1. Ordu Komutanı olarak görev yaptı. Eylül 1876’da Serasker olarak atandı. Temmuz 1877’de Seraskerlikten azledildi.

93 Harbi sırasındaki hatalı kararları sebebiyle 1879 yılında Sultan II. Abdülhamid tarafından Rodos’a sürgün edildi. 1905 yılında sürgünde bulunduğu Rodos’ta vefat etti. Mezarı da Rodos’tadır.

Kaynak:Wikipedia