Güven Sak, (d. 1961, Bursa) ekonomi doktoru, akademisyen. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi ve TEPAV yöneticisi.

Akademik hayatı

İktisat dalında yüksek lisans derecesini 1984 yılında İngiltere’de University of East Anglia’dan alan Güven Sak, 1994 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde iktisat alanında doktor ünvânını kazandı. 1995 yılında göreve başladığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mâliye bölümünde 2003 yılında profesör oldu.

2006 yılı başında Ankara Üniversitesi’nden ayrılarak, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde rektör yardımcılığı görevini üstlendi. 2011 yılında ise Prof. Dr. Yücel Altunbaşak’ın Tübitak başkanı olmasının ardından TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi rektör vekilliği görevine getirildi ve 6 Haziran 2013 tarihine dek bu görevini sürdürdü.

Diğer faaliyetleri

1984 ile 1995 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu’nda başaraştırmacı olarak çalışan Güven Sak, 1991 ile 1992 yılları arasında sermaye piyasası modernizasyon programında, 1995’den 1999’a kadar da sosyal güvenlik reformu projelerinde görev aldı.

Türkiye Cumuriyeti Merkez Bankası bünyesinde 2001’de kurulan “para politikası kurulu” üyeliğine seçilerek ilk kurulda görev yapmıştır.

1996 – 2001 yılları arasında Radikal gazetesinde ekonomi konusunda köşeyazıları yazan Güven Sak, yazılarına Referans gazetesinde devam etti. Hâlen haftada iki kere güncel ekonomik gelişmeler hakkında kaleme aldığı yazıları, Dünya gazetesinde yayınlanmaktadır.

Güven Sak, 2004 yılında kuruluşuna katkıda bulundugu Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TEPAV’ın başkanlığı ve yöneticiliği görevlerine devam etmektedir.

Katkıda Bulunduğu Projeler

 • Avrupa Birliği’nin Türk Ekonomisi’ne Etki Analizi Projesi
 • Avrupa Birliği Müzakere Stratejisi Tasarımı Projesi
 • Avrupa Birliği Müzakere Süreci’nin İç Örgütlenmesi Projesi
 • Rekabet Ortamı Değerlendirmesi Projesi
 • Vergi Reformu Projesi
 • Sosyal Güvenlik Reformu Projesi
 • Şirketler Kesimi’nin Yeni Ortama İntibakı Projesi
 • Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Projesi

Seçilmiş Yayınları:

 • Sosyal Güvenlik Reform Tasarıları Üzerine Bir Genel Değerlendirme, Radikal.
 • “Banking Sector Fragility and Turkey’s 2000-01 Financial Crisis”, S.M.Collins ve D.Rodrik (2003) Brookings Trade Forum 2002, Washington,D.C.:Brookings Institution Press içinde. (F. Özatay ile birlikte).
 • “Financial Liberalization in Turkey: Why was the growth impact limited?” Emerging Markets Finance and Trade, September-October 2002,Vol. 38 No. 05 (F.Özatay ile birlikte)
 • “Formulating a Policy Framework for Good Governance and Anti-Corruption in Turkey” (2002) Background paper for the Anti-corruption Strategy Technical Assistance Program of the World Bank.

Kaynak:Wikipedia