Mehmet Muhittin Dinçsoy, (d. 1896, İstanbul) – (ö. 20 Mayıs 1958), Türk siyasetçi.

Fransa’da Yüksek Ticaret Mektebi mezunudur. Tüccarlık, Çiftçilik, Anadolu Demiryolları Şirketi çalısanlığı, Askerîyat Komiserliği, Afyonkarahisar İaşe Nakliyat Müfettişliği, Şark Demiryolları Nâfıa Hak Komiseri Kâtipliği, Çeltik Fabrikası sahipliği, Bursa Belediye Reisliği, TBMM V. Dönem Urfa Milletvekilliği, Bursa Koza ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü yapmıştır. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Kaynak:Wikipedia