İsmet Bozdağ ile ilgili görsel sonucu(13 Mart 1916 – ): Yazar. Bursa’da doğdu. İ.Ü. İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsünü bitirdi (1952). Memurluk ve gazetecilik yaptı. Önce şiir yazdı, sonra araştırmaya yöneldi. Oyunları vardır. 23 oyunu 1940-1952 yılları arasında Ankara Radyosunda temsil edildi.Şiirleri: Üç Mum Yandı (1936), Gönderilmemiş Mektuplar (1941). Oyunu: Che-Ulu ve Derin (Che Guevara’nın hayatı, 2005). Diğer eserleri: Başvekilim Menderes (1964), Atatürk ve Eşi Latife Hanım (Araştırma, 1972), Atatürk, İnönü, Bayar Çekişmeleri (Araştırma, 1974), Atatürk’ ün Sofrası (Araştırma, 1974), Abdülhamid’in Hatıra Defteri (1975), Demokrat Parti ve Ötekiler (Araştırma, 1976), Atatürk’ün Metodolojisi (Celal Bayar’la birlikte, 1978), Kemal Tahir’in Sohbetleri (1980), Atatürk’ün Anıları (1980), “The Ard İdea” (1979), Üçüncü Çözüm (Tarih felsefesi üzerinde deneme, 1984), İşte Japon Modeli (Araştırma, 1985), Sovyet Marksizmi, Çin Marksizmi ve Türkiye Gerçekleri (Araştırma, 1987), Atatürk’ün Evrensel Boyutları (1988), Osmanlı Devlet ve Toplum Yapısı (1990), Bir Darbenin Anatomisi/ 27 Mayıs İhtilâli (1991), İnsanlığın Son Çerçevesi (1992), Demirkırat Aldatmacası (1993), Değişim Şafağı (1994), Türkiye’de ve Dünyada Basın İstibdadı (1994), Mustafa Suphi’yi Kim Öldürttü (1994), Osmanlının Son Kahramanları (1995), Abdülyhamid’in Eşi Pesendun Hanımın Anıları (1996), Divan Edebiyatında Aşk ve Çapkınlık Şiirleri (1996), Abdülhamid’in Eşi Pesendun Hanım’ın Anıları (1996), Beyaz Arılar (Hatıralar, 1998), Kültür İhtilalimiz (1999).