Gürcü Ali Saib Paşa (d. ?, Talas, Kayseri – ö. 1891, İstanbul) Gürcü asıllı Osmanlı askeri. Vaktiyle Talas’a yerleşen Gürcü bir ailenin oğludur. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1851 yılında Mekteb-i Harbiye’den Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. 1876-1877 Osmanlı-Sırp Savaşı’nda gösterdiği üstün başarılarından dolayı Müşir rütbesine terfi etti.

Ekim-Kasım 1872 tarihleri arasında Zaptiye Müşiri, Mart-Mayıs 1873 tarihleri arasında İşkodra Valisi, Mayıs-Ağustos 1873 tarihleri arasında Tophane Müşiri, Ağustos 1873-Eylül 1874 tarihleri arasında 3. Ordu Komutanı, Temmuz 1874-Ocak 1875 tarihleri arasında Manastır Valisi, Ocak-Ağustos 1875 tarihleri arasında Serasker, Haziran-Eylül 1875 tarihleri arasında ilaveten Tophane Müşiri, Eylül 1875-Mayıs 1876 tarihleri arasında Manastır Valisi Nisan 1877-Mayıs 1878 tarihleri arasında 3. Ordu Komutanı, Şubat 1879-Ağustos 1891 tarihleri arasında Tophane Müşiri ve Eylül 1885-Ağustos 1891 tarihleri arasında ilaveten Serasker olarak görev yaptı.

Manastır ve İşkodra valilikleriyle Tophane Nazırlığı ve iki defa da Seraskerlik görevinde bulundu.

Doğum yeri olan Talas’ta ilkokul, cami ve hamam gibi eserler de yaptırdı. 1891 yılında İstanbul’da vefat etti. Mezarı Sultan II. Mahmud Türbesi’nin bahçesindedir.

Kaynak:Wikipedia