Bursa’da ve Bursa dışında üniversitede okuyan Bursa’lı öğrenci ve akademisyenlerin bir araya geldiği eğitim sorunlarının tartışılıp çözüme bağlandığı, öğrenci ihtiyaçlarının Bursa’lı akademisyenler tarafından yeni bir Bursalılık bilinciyle çözülmeye çalışıldığı bir platform. Ayrıca Bursalı akademisyenlerimizin tavassutuyla eğitim giderlerini karşılayamayan öğrencilerimizin burs ihtiyaçlarını BURSADER isimli derneğimiz kanalıyla karşılayacak ve yarınımızın umudu gençlerimizin sıkıntısız ve başarılı bir eğitim görmesine katkıda bulunacağız.