Hocazade Mehmed Efendi (d. 27 Şubat 1568, Bursa – ö. 2 Temmuz 1615, İstanbul), Osmanlı şeyhülislamı.

Hayatı

Alim olan babası Hoca Sadeddin Efendi’den ders alarak eğitimine başladı. Babasının nüfuzuyla ilmi dereceleri aşarak hızla yükselmesi padişahı dahi rahatsız etti ve eleştirildi. Müderris olarak göreve başladı. Sahn-ı Seman, Yavuz Sultan medreselerinde çalıştı. 1592’de Mekke kadısı oldu. Bir yıl sonra istifa edip emekliye ayrıldı. Üç yıl sonra İstanbul kadısı olarak tekrar göreve başladı ve ardından Anadolu kazaskeri oldu. Babasının gözden düşmesi üzerine azledildi ancak bir süre sonra babasının tekrar yükselip şeyhülislam olmasıyla Rumeli kazaskeri oldu. Babasının vefatı üzerine görevinden alındı. Hacı Mustafa Sunullah Efendi’nin yerine 2 Ağustos 1601’de şeyhülislamlığa getirildi ancak 5 Ocak 1603 yılında azledildi. 5 Haziran 1608 tarihinde tekrar şeyhülislamlığa getirildi ve 2 Temmuz 1615’te vebadan ölene kadar bu vazifede kaldı. Naaşı Eyüp’te babasının türbesine defnedildi.

Kaynak:Wikipedia