İlhan Uzgel, (d. 8 Mart 1963, Bursa) Türk akademisyen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve uluslararası ilişkiler anabilim dalı profesörü.

Kişisel Hayatı

8 Mart 1963 tarihinde Bursa’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini bursa’da aldı. Uludağ Üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümünde lisans eğitimini 1986 yılında tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’de 1986-1989 yılları arasında aldığı yüksek lisans eğitimini Türkkaya Ataöv danışmanlığında Türkiye’nin Komşuları ile İlişkileri Açısından Makedonya Sorunu başlıklı teziyle tamamladı. 1993 yılında İngiliz Kültür Derneği bursuyla Londra Ekonomi Okulu (LSE)’de 6 ay boyunca doktora araştırmaları yaptı ve Cambridge Üniversitesi’nde Jean Monnet Programı’ndan aldığı bursla, National Interest and International Integration başlıklı ikinci yüksek lisans derecesini aldı. 1990’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’de başladığı doktora eğitimini 1997’de tamamladı. Başlığı Ulusal çıkar ve dış politika: Türk dış politikasının belirlenmesinde ulusal çıkarın rolü 1983-1991 olan doktora tezinin danışmanlığını Türkkaya Ataöv yapmıştır.

Akademik Kariyeri

1988’de araştırma görevlisi olarak A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde çalışmaya başladı. Mart 1996’da geçtiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 2016 yılı itibarıyla Uluslararası İlişkiler Bölümü başkanlığı ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda profesörlük görevlerini yürütmektedir. 2011 yılındaki dekanlık seçimlerine katılmış ve ikinci sırayı almıştır. Uluslararası İlişkiler Kuramları, Balkanlar, ABD Dış Politikası ve Türk Dış Politikası üzerine ders, seminer ve konferanslar vermektedir. Dış politika ve Balkanlar konusunda çalışmaları bulunan Uzgel aynı zamanda bu bölgedeki seçimlerde gözlemcilik de yaptı. Uzgel ayrıca Radikal ve Birgün Al Jazeera gibi çeşitli gazetelerde yazıları ve mülakatları yayınlanmıştır. Ulusal Çıkar ve Dış PolitikaAKP Kitabı: Bir Dönüşümün Bilançosu ve Türkiye’nin Komşuları gibi kitapların yazarı veya derleyenidir.

Eserleri

  • Ulusal Çıkar ve Dış Politika, İmge Kitabevi, 2004
  • AKP Kitabı: Bir Dönüşümün Bilançosu, Phoenix Yayınevi, 2009
  • Türkiye’nin Komşuları, Mustafa Türkeş ve İlhan Uzgel (der.), İmge Yayınları, Ankara, 2002

Kitap Bölümleri

  • Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Baskın Oran (ed.) Cilt. I-II-III, İletişim, İstanbul, (Yazarlar: Atay Akdevelioğlu, Baskın Oran, Çağrı Erhan, Erel Tellal, Funda Keskin, Gökçen Alpkaya, Hikmet Uluğbay, İlhan Uzgel, Kudret Özersay, Melek Fırat, Mustafa Aydın, Ömer Kürkçüoğlu, Sanem Baykal, Tuğrul Arat)

Makaleler

  • Ordu Dış Politikanın Neresinde?, Birikim, Sayı:160-161 – Ağustos -Eylül 2002.

Kaynak:Wikipedia