Yıldırım Bayezid tarafında ninşa ettirilen külliyenin bir parçası olan Yıldırım Camii‘ne H. 793 (1390) yılında başlanılmış ve 1395 yılında, Niğbolu Savaşı ‘ndan önce, ikmâl edilmiştir. Zamanla harap olan bina 1855 depreminden sonra iyi bir tamir görmüştür. Caminin mimarı kimdir, bilmiyoruz.

bursa yıldırım camii bursa ile ilgili görsel sonucu

Yıldırım Camii‘nde ortada büyük kubbeli bir hacimden kıble yönünde büyük kubbeli ve mihrablı bir namaz yerine ve yanlarda küçük kubbeler ile örtülü eyvanlara geçilir. Eyvanların iki tarafında içlerinde ocak ve dolaplar bulunan ikişer oda vardır. Bu odaların çatısı aynalı çapraz – tonoz ile kapatılmıştır. Güneydekilerin kapısı direkt olarak, kuzeydekilerin kapısı da küçük ara bölmeler yoluyla orta hacime açılır. Kuzey’deki odaların yanında kapıları yine ara bölmelere açılan iki de hücre bulunur. Caminin giriş sofası yüksek ve üzeri kubbelidir. Son cemaat yeri beş bölmeli olup bu bölmeler de kubbe ile örtülmüştür. Kubbelere geçiş, orta hacimde kürevî tromplar ile; kıble eyvanında üçgenli kuşakla; yan eyvanlarda kırık köşe üçgenleriyle; giriş sofasında pandantifler ile yapılmıştır.

bursa yıldırım camii bursa ile ilgili görsel sonucu

Yıldırım Camii‘nde de orta hacim ile eyvanlar arasında seviye farkı görülür. Üç eyvan da üçer basamak yüksek inşa edilmişlerdir. Orta hacim ile kıble eyvanı arasında büyük kubbelerin bindiği ve döşemeye oturduğu ayakların içine birer niş konulmuş ağır bir kemer vardır, Bursa kemeri diye bilinen bu üstü basık kemer ilk defa Yıldırım Camii ‘nde kullanılmıştır. Son cemaat yerinin kemerleri de ayni tiptedir. Camide sağlı sollu iki minare bulunur. Orhan ve Hüdavendigâr Camilerinin aksine Yıldırım Camii kamilen kesme taştan yapılmış, hiçbir yerinde tuğla hatıl kullanılmamıştır.

Kaynak:http://www.osmanlimedeniyeti.com/Bilgi/Bursa%20Y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m%20Beyaz%C4%B1t%20Camii