Atatürk Evi Müzesi

Çekirge Caddesi üzerinde bulunan binanın 19. yüzyılın sonlarında yapıldığı tahmin edilmektedir. Köşk bodrum ve çatı katının dışında iki katlıdır. Atatürk’ün Bursa’yı ikinci ziyaretinde (20-24 Ocak 1923) Bursa Belediyesi bu binayı Miralay Mehmet Bey’den satın alarak kendisine hediye etmiştir. Bundan sonra Atatürk Bursa’yı ziyaretlerinde bu evde kalmış, 1938 yılından sonra Bursa Belediyesi tarafından T.C. Emekli Sandığı’na satılmış, 06.02.1968 tarihinde Emekli Sandığı Köşk’ün kullanımını Müzeler Genel Müdürlüğü’ne devretmiştir. 29 Ekim 1973 tarihinde Cumhuriyet’in 50. yılında müze haline dönüştürülerek ziyarete açılmıştır.

atatürk müzesi bursa ile ilgili görsel sonucu

Köşk 19. yüzyıl Fransız mimarlık sanatının etkisiyle yapılmıştır. Balkonlar, alınlık saçaklar ve akroterler ahşap işçiliğinin özgün örneklerinden sayılır. Ev bodrum ve çatı katının dışında iki katlıdır. Kargir bir yapıya sahiptir bodrum kat mutfak ve hizmet için ayrılmıştır.

1. Kat: Girişin sağında kabul salonu, solda yemek salonu ile buraya açılan dinlenme ve çay, kahve içme odasından meydana gelmiştir.

2. Kat: Sağda yatak odası, solda çalışma odası ve çalışma odasının sağ yan tarafından geçilerek limonluk bölümüne ulaşılır.

Bodrum kat, mutfak ve hizmet için kullanılmıştır. Bahçenin doğu bölümünde, iç tarafı kalem işleriyle bezenmiş bir kameriye bulunmaktadır. Köşk’ün eşyalarının tamamına yakını Atatürk’ün kullandığı orijinal eşyalardır.

Atatürk Evi Müzesi-(1)Atatürk Evi Müzesi-(3)Atatürk Evi Müzesi-(4)Atatürk Evi Müzesi-(5)Atatürk Evi Müzesi-(7)Atatürk Evi Müzesi-(10)

Atatürk Evi Müzesi-(9)Atatürk Evi Müzesi-(11)Atatürk Evi Müzesi-(13)

Kaynak:http://www.bursakulturturizm.gov.tr/TR,94263/ataturk-evi-muzesi.html